Nota Legal

FINALITAT I PROPIETAT D’AQUEST LLOC WEB

Vostè ha accedit al lloc web de La Borda del Pi, domiciliada a la Carretera de Montaup km 5.5 AD100 Canillo (Principat d’Andorra), amb número de telèfon de contacte (+376) 853 677.

El domini d’Internet bordapi.com, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de La Borda del Pi. La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre l’ empresa La Borda del Pi.

ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB

La Borda del Pi es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, La Borda del Pi recomana als usuaris d’aquest lloc web que en revisin els Termes i Condicions periòdicament.

DRETS I POSICIONS JURÍDIQUES SOBRE ELS CONTINGUTS QUE INTEGREN AQUEST LLOC WEB

DEFINICIÓ DEL TERME “CONTINGUTS”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

DRETS I POSICIONS JURÍDIQUES SOBRE CONTINGUTS INCORPORATS PER LA BORDA DEL PI:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per La Borda del Pi són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat de La Borda del Pi o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts que s’han esmentat (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que La Borda del Pi o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.

Per tant, La Borda del Pi es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, La Borda del Pi es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

DRET D'EXCLUSIÓ

La Borda del Pi es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

RESPONSABILITATS

CONDUCTES DELS USUARIS D’AQUEST LLOC WEB:

La Borda del Pi no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

ALTRES:

La Borda del Pi no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

La Borda del Pi no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

La Borda del Pi no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, tant si els ha incorporat La Borda del Pi o usuaris d’aquest lloc web. Per tant, La Borda del Pi no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

AUTORITZACIÓ D'ENLLAÇOS

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d’estar vinculat a a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per La Borda del Pi.

Tanmateix, La Borda del Pi prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, La Borda del Pi informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal queden incorporades als fitxers automatitzats de La Borda del Pi inscrits a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, per a les finalitats que s’indiquen a continuació:

  • (i) Gestionar els serveis proposats.
  • (ii) Atendre sol·licituds.
  • (iii) Facilitar informació tècnica, comercial o publicitària.

La Borda del Pi garanteix que totes les dades que puguin ser facilitades pels Usuaris seran tractades amb tota confidencialitat i garantint-ne la seguretat. El destinatari de les dades personals de l’Usuari serà La Borda del Pi, així com qualsevol proveïdor al que La Borda del Pi contracti la prestació dels serveis que ofereix.

L’Usuari presta el seu consentiment de forma lliure, i inequívoca a que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per a les finalitats aquí descrites.

Els dret d’accés, rectificació, supressió i oposició poden exercir-se mitjançant una comunicació dirigida per correu electrònic a: info@bordapi.com.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per La Borda del Pi pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

GALETES O “COOKIES”

Aquest lloc web utilitza galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals els usuaris accedeixen a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre la data i l’hora d'entrada dels usuaris a aquest lloc web i sobre els continguts que seleccionen, la qual cosa permet millorar-ne la qualitat i seguretat.

Concretament, La Borda del Pi utilitza galetes per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les galetes utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu i no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les galetes implantades en el seu dispositiu des d'altres servidors. La informació que La Borda del Pi analitza mitjançant les galetes és la direcció de protocol d'Internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i la versió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma utilitzada per a la connexió, així com la data i l'hora d'aquesta activitat.

La Borda del Pi utilitza galetes pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com ara els serveis estadístics de Google Analytics. Els usuaris poden impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador, tot i que se’ls adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquest.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana. Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Localització

Carretera de Montaup, km 5.5
AD100 Canillo
Principat d'Andorra

Newsletter

Rep les nostres novetats i notícies